2018-05-24

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Jako AJR MEDIA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Papowie Toruńskim przy ul. Kopernika 1 jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych jako naszych Klientów. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z zawartą z Państwem umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej pragniemy Państwa poinformować na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej w treści dokumentu: „RODO”).
  1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  2. Zawarcia i należytego wykonania zawartej z Państwem umowy oraz czynnościach niezbędnych do jej realizacji;
  3. Wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. Marketingu produktów i usług AJR MEDIA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa;
  5. Dostarczania produktów i usług za pośrednictwem stron internetowych AJR MEDIA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa.
Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez AJR MEDIA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wróć na stronę AJR Serwis.